• info@stichtingmubo.nl
  • +31648267998

Het verhaal van de musical wordt grotendeels verteld vanuit Judas en gaat over de laatste week uit het leven van Jezus. Judas neemt afstand van Jezus die volgens hem de aandacht teveel op zichzelf laat richten en te weinig op de goede daden die hij doet. De hogepriesters zijn bang dat hun gezag ondermijnd wordt door Jezus, wanneer het volk hem volgt. Judas en de priesters komen tot overeenstemming en Jezus wordt verraden. Judas pleegt zelfmoord. Herodes die Jezus als een goochelaar beschouwt, stuurt hem naar Pontius Pilatus. De Romeinse gouverneur heeft zelf geen probleem  met hem. Toch laat hij, onder druk van het volk, de halsstarrige Jezus kruisigen.