• info@stichtingmubo.nl
  • +31648267998

A Christmas Carol is het verhaal over de norse rijke zakenman Ebenezer Scrooge. Kerstmis is volgens hem alleen maar: ‘Bah, onzin!’. Op de dag voor kerst zien we hem in zijn kantoor, waar hij een waar schrikbewind voert ten opzichte van zijn klerk, Bob Cratchit. Als Scrooge´ neef Fred hem komt uitnodigen voor het kerstdiner, rijst zijn verontwaardiging over zoveel flauwekul tot het toppunt. Hij schoffeert collectanten voor het goede doel en jaagt kerstkoortjes en winkelend publiek schreeuwend op de vlucht. Aan het einde van de dag gaat hij alleen naar zijn grote, verlaten huis. En dan gebeurt het: tot zijn stomme verbazing wordt Scrooge in de kerstnacht bezocht door de geketende geest van Jacob Marley, die Scrooge vertelt waar zijn vrekkige leven toe zal leiden in het hiernamaals. Vervolgens verschijnen de drie Geesten van de Verleden, Huidige en Toekomstige Kerstmis voor Scrooge, en waarschuwen hem voor de consequenties van zijn gierigheid voor zijn zielenheil. Wat denkt u: zal hij er iets van leren?